March 5, 2016

Donald Trump’s Real Message

In a New York Times column, Paul Krugman observed that Donald Trump is implicitly promising to make America “white again.” This inspired the graphic below. Click on the image for a larger view.
 

1 comment:

  1. Nhiều người thắc mắc rằng chức vụ ceo là gì và có phải chức vụ này rất quan trọng phải không, nhà cung ứng là gì và chuỗi cung ứng có liên quan gì với nhau hay không, barista là nghề gì gì và nó khác với nghề batender ra sao và có ưu điểm là gì, cỏ 4 lá mọc ở đâu vì nghe rất nhiều người nói cho nhau loại cỏ này rất hiếm và nó mang may mắn đến cho người tìm được nó

    ReplyDelete

Anonymous comments are not allowed. Gratuitous profanity or libelous statements will be removed. Comments will also be removed that include gratuitous links to commercial Web sites. Please stay on topic.